Chính sách với Băng nhóm tội phạm

DCOM quy định các chính sách cơ bản sau đây nhằm phòng trừ các mối nguy hại gây ra bởi các tổ chức hay cá nhân kiếm lợi ích về kinh tế bằng các hình thức lừa đảo, áp bức hay bạo lực, được gọi chung là Băng nhóm tội phạm.

  1. Tất cả nhân viên và giám đốc điều hành kiên quyết làm việc hướng đến không có bất kỳ mối quan hệ nào với Băng nhóm tội phạm.
  2. Làm việc với các cơ quan chuyên ngành như văn phòng cảnh sát và luật sư và xử lý đúng đắn một cách có tổ chức để ngăn chặn thiệt hại do Băng nhóm tội phạm.
  3. Không bao giờ chấp nhận yêu cầu sai trái của Băng nhóm tội phạm và kiên quyết đối phó với điều này theo pháp luật.
  4. Không làm lợi cho và không thoả hiệp với Băng nhóm tội phạm.
  5. Đảm bảo an toàn đối với nhân viên khi đối phó với yêu cầu sai trái của Băng nhóm tội phạm.
Chính sách này đã được cập nhật lần cuối vào ngày 01/07/2012.